AGENDA

2e  ALGEMENE LEDENVERGADERING

Conform artikel 16 lid 4 van de statuten wordt op vrijdag 7 juli 2017 de 2e algemene ledenvergadering gehouden in het clubhuis, aanvang 20.00 uur.

1. Opening

2. Post

3. Mededelingen bestuur

4. Voorlopige begroting 2017 – 2018

5. Vaststelling contributie 2017 – 2018

6. Verkiezing commissies

7. Rondvraag

8. Sluiting

 

20 juni 2017

Jeroen Rits, secretaris