Contributie - Membership fees

In de ledenvergadering van 6 juli 2017 is de contributie als onderstaand vastgesteld. In de tweede week van oktober ontvangt u de contributie-brief voor seizoen 2017 - 2018.

In the general meeting of july 6th, 2017, the membership fees was set as in the table below. In the second week of october you will recieve the membership fee letter for the coming season.  

Accountnumber NFC /  Banknummer NFC: NL35INGB0000508931

 CATEGORIE

BEDRAG

 Senior

€ 260-

 NS-lid

€   80.-

 35+/45+

€   95.-

 Under 19/18 (A)

€ 215.-

 Under 17/16 (B)

€ 215.-

 Under 15/14 (C)

€ 205.-

 Under 13/12 (D)

€ 190.-

 Under 11/10 (E)

€ 175.-

 Under 9/8 (F)

€ 175.-

 Under 7 (Mini)

€ 120.-

 


 Het bestuur van NFC - The board of NFC

Het bestuur van NFC werkt samen met alle leden voortdurend aan verbetering van de trainers en begeleiders, maar ook aan de verbetering van het complex en communicatie naar leden en sponsors. Heb je een goed idee of wil je ook actief worden voor je club? Neem contact op met het bestuur, er is nog genoeg te doen. Stuur een email naar info@nfc.nl.

We moeten het samen doen!

Together with our members, the board of NFC is constantly trying to improve our trainers and staff, the complex and the communication to our members and sponsors. Do you have an idea for your club or if you want to be more active for your club, please let us know and send an email to info@nfc.nl.

We have to do it together! 


Voorzitter / Chairman adinterim en kantine

 Simon Rits (dagelijks bestuur)

Tel: 06-41144556

E-mail: simonrits5@gmail.com

Secretary Juniors, Technical support

Jeroen Rits (dagelijks bestuur)

Tel: 06-29588115

E-mail: j.rits@bamciviel.nl    

Penningmeester, ledenadministratie en  wedstrijdsecretaris senioren

Finances, Member Administration and Secretary Seniors

George Melchers (dagelijks bestuur)

Tel: 020-6410577

E-mail: g.melchers@casema.nl

Complex beheer en kleding

Joop van Voorn

Tel: 06-41430570

E-mail: voornvanjohan69@gmail.com


Historie

NFC behoort tot de oudere voetbalverenigingen van Nederland en wanneer je door het archief bladert wordt duidelijk dat daar een rijk verleden aan verbonden is.

Oprichtingsdatum

Officieel is NFC opgericht 15 Juni 1919. Echter door de 2e wereldoorlog is het besluit genomen de geschiedenis vast te leggen vanaf de officiële heropening in het jaar 1943. Het initiatief tot de heroprichting werd op 19 november 1942 genomen door de heren Cees Rumenie, Carel Born en Piet Tijsterman. De oprichtingsvergadering vond plaats in de Amstelhoek. Een probleem dat zich daarbij voordeed was, dat je in de oorlogsjaren geen vereniging mocht oprichten. De oplossing werd gevonden in het feit dat een vooroorlogse club met de naam NFC nog een schuld had bij de KNVB  en daardoor niet uit de boeken was geschreven, De boete van fl.17,40 werd door de nieuwe oprichters betaald met als positief gevolg dat de naam werd overgenomen en niets de totstandkoming van het nieuwe FC meer in de weg stond. Op 14 juli 1943 was het eerste Bestuur van de zondagvereniging  NFC een feit.  De samenstelling daarvan was als volgt: N.W. Scharf, H. van Bentum, H.C. Koek, H. Oudhuizen, W. van Gelderen, W.Griese en C.J.Born.

Zaterdagafdeling

NFC werd opgericht als een zondagvereniging maar kort na de oprichting  kwam er ook nog een zaterdagafdeling bij met de heer K. Jongkind  als leider.  De verhouding tussen de zondagafdeling  en de zaterdagafdeling was in die tijd vrij stroef. Het was trouwens een zeer avontuurlijke tijd  omdat in de oorlogsjaren in spertijd  men niet op straat mocht vertoeven.  Het inventieve Bestuur ging daar goed mee om waardoor avondvergaderingen met een beetje aanpassing gewoon plaats konden vinden.

De Sportcomplexen

In het jaar van oprichting werd er door NFC gevoetbald op velden die lagen aan de Dam van Isseltweg waar de grond ter beschikking werd gesteld door de familie van Vegten. Na enkele jaren daar te hebben gevoetbald  verhuisde NFC naar het Schelpenpad  waar op 14-8-1949 de opening plaats vond van een clubhuis. In 1951 verplaatste de club zich definitief naar de Sportlaan. NFC groeide gestaag door en in 1951 werd de supportersvereniging opgericht onder leiding van de heer P. Westra. Inmiddels was er al in 1943 een clublied gecomponeerd. De ouderen onder ons weten dat de club zich door de jaren heeft ontwikkeld en ooit een zeer grote omnivereniging is geweest met verschillende afdelingen. Hoofdafdeling was natuurlijk de voetbalorganisatie met daarnaast handbal, atletiek,  rugby, tennis, volleybal en zaalvoetbal.


Missie en Visie

Missie:

NFC, deskundig op het raakvlak van sport en spel. NFC is voor haar omgeving een betrouwbare en deskundige vereniging en verzorgt recreatief-, en prestatievoetbal,( jeugd) opleidingen, indoor (denk)sport en (voor de jeugd) buitenopvang.

NFC zal doelmatig met anderen, en in het bijzonder met in de nabijheid gelegen sportverenigingen, samenwerken om zodoende efficiënter en effectiever met de beschikbare middelen om te kunnen gaan. 

NFC zal over de periode 2006-2015 groeien van 350 naar 650 betalende leden, waarvan 550 leden actief sport beoefenen (nu 260).

NFC zal samenwerken met in de nabijheid gelegen scholen en buurtverenigingen en haar diensten en expertise aanbieden voor het organiseren van sportdagen, schoolvoetbal en buitenopvang. Het komt er op neer sport bij de jeugd meer te gaan promoten.

 

Visie:

Wij willen een sociale, communicatieve en pro-actieve vereniging zijn met een positieve uitstraling en beeldvorming.

Met onze relaties verbeteren wij continu het aanbod van sport, spel en opleiding.

Wij verbeteren continu de verhouding tussen efficiëntie en kwaliteit van het aanbod.

Wij zorgen er voor dat het beoefenen van sport laagdrempelig blijft.

 

Normen en waarden:

Wij gaan respectvol met een ieder om.

Wij zijn betrouwbaar en staan open voor de mening van een ander.

Wij dragen de visie van de vereniging uit.

Wij luisteren naar elkaar en staan open voor kritiek.


Ereleden:

1947:     N.W. Scharff

1947:     P. v.d. Broecke

1962:     A. Bouter

1963:     W. Griese

1964:     J.F. v.d. Heuvel

1966:     H.J. van Esch

1967:     P. Mus

1967:     H. Vogelzang sr.

1967:     Mevr. M. Brouwer-Meijer

1967:     J. Jongejans

1970:     J. Verbeek, ere-voorzitter

1973:     M. Brouwer

1976:     M. van Oort

1981:     Mevr. T. de Wit-v.d. Berg

1981:     J. Gale

1982:     J. C. Born, mede-oprichter

1984:     T. Koster sr.

1987:     M. Jongejans

1987:     D. Moolhuijzen

1989:     H. Verrips

1990:     R. de Flart sr.

1992:     H. Dunnes

1993:     C.J. Nagtegaal

1995:     G.L.M. van Splunter

1996:     J. Godthelp

1997:     H.W.B. v. Setten Kelderman

1997:     C. Sterk

1999:     H. ten Veen sr.

2002:     B.A. Douglas

2002:     H.A.P. Brouwer

2009:     J. Spelde

2013:     G.A.L. Melchers

2013:     S.H. Rits


Overige activiteiten bij NFC

Biljarten

De biljart club van NFC kan weer nieuwe leden plaatsen. Onze clubmiddag is op donderdag van 13.00u tot 17.00u. Dan word er gebiljart en is er gelegenheid om een kaartje te leggen. Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen.
 
Stand:

Verslagen en foto’s:

Prijsuitreiking van het seizoen 2014-2015, de prijswinnaars van links naar rechts:
 
1e pl. Kampioen Wim Buis
2e pl. Jan Feddema
3e pl. Wim Smit
4e pl. Emile Meijers
5e pl. Maarten Brouwer