NFC Jeugd / Youth


Nieuws/News

Begin van het seizoen 2018/2019 / Start of season 2018/2019

De eerste trainingen van seizoen 2018/2019 beginnen in de week van 27 augustus 2018. De KNVB competitie start op zaterdag 22 september 2018.

The first trainings of season 2018/2019 will start in the week of 27 August 2018. The KNVB competition will start on Saturday 22 September 2018.


Nieuws/News

Voorlopig trainingschema seizoen 18/19 / Preliminary training schedule season 18/19

Voor het voorlopige trainingschema seizoen 18/19 click hier.

For the preliminary training schedule of season 18/19, please click here.


 Nieuws/News

Voorlopige O11-O19  teams seizoen 18/19 / Preliminary U11 - U19 teams season 18/19 

De voorlopige O11-O19 teams voor het komende seizoen 18/19 worden hieronder weergegeven wanneer ze beschikbaar zijn.

Let op:

 • Deze teams zijn VOORLOPIG.
 • Gedurende de zomermaanden en tijdens de start van het seizoen (tot in oktober) kan de samenstelling van de teams veranderen door onverwachte afmeldingen of een hoger dan verwacht aantal nieuwe leden.
 • Onze ervaring is dat veel nieuwe kinderen lid worden tussen nu en september. Om deze reden, worden de U8-U9-U10 teams pas vastgesteld in september.
 • Kinderen geboren in 2009 en later zijn nog niet toegewezen aan een team, behalve als hun naam wordt weergegeven in de lijsten hieronder.
 • De teams kunnen worden veranderd in de winterstop.
 • U kunt meer vinden over het samenstellen van de jeugdteams in het NFC Jeugd Beleidsplan (zie 'Nieuws' hieronder).

The preliminary U11-U19 teams for the coming season 18/19 are listed below, once they are available.

Please note:

 • These teams are PRELIMINARY
 • Over the summer months and during the start of the season (up to October) the team compositions may change due to unexpected leavers or more than expected joiners.
 • Our experience is that many new children will join between now and September. For this reason, the U8-U9-U10 teams will only be announced in September.
 • Children born in 2009 and later have not yet been allocated to a team, except if their name is shown on the lists below.
 • The teams may be rearranged during the winter break.
 • Please refer to the NFC Youth Policy Plan (see 'News' below) for NFC’s policy of composing youth teams.

U11-U12

U13

U15


Nieuws/News

NFC Jeugdbeleidsplan 2018-2021 / NFC Youth Policy Plan 2018-2021

Het NFC Jeugdbeleidsplan voor de jaren 2018-2021 is vastgesteld. Klik hier.

The NFC Youth Poliy Plan for the years 2018-2021 has been finalized. Click here.


Nieuws/News

Friday 15 June - NFC Youth End-of-season-Party/BBQ

We would like to invite you for the NFC YOUTH BBQ - End of Season Party on Friday 15 June!

Schedule: 

5 pm Mini, U8/U9/U10 Games and Fun (BBQ 6 pm)
6 pm U11/U12/ U13/ Girls Games and Fun (BBQ 7 pm)

8 pm World Cup Spain-Portugal (Bar area)

-Kids need to have parent supervision
-Bring some EURO for:
BBQ, Bake Sale (NFC Cupcakes on Sale), raffle tickets, NFC shop (NFC kit, hat, scarf, water bottle)

Volunteers needed: Pls contact: dorarozsa@yahoo.com, Dora 0611620997 (Serving in the bar, Serving food for the kids, Bake Sale, Helping the coaches)

.


Nieuws/News

KNVB trainerslicenties voor Ron en Maks / KNVB training licences for Ron and Maks

We kunnen u trots mededelen dat onze NFC jeugdtrainers Ron Ruiter en Maksymillian Krasuski hun KNVB training succesvol hebben afgerond. Zijn hebben hun diploma en trainerslicentie in ontvangst genomen. Gefeliciteerd Ron en Maks!

We proudly announce that our NFC youth trainers Ron Ruiter and Maksymillian Krasuski successfully finished their KNVB training course. They were rewared a diploma and their KNVB trainers licence. Congratulations Ron and Maks!


Nieuws/News

Lidmaatschap / Membership 2018/2019

We zijn nu de voorlopige jeugdteams voor volgend seizoen aan het samenstellen. Ingeval uw kind komend seizoen NIET bij NFC blijft voetballen, verzoeken wij u dit ons zo spoedig mogelijk door te geven op jeugd@NFC.nl. Indien er niet uiterlijk 30 juni is opgezegd dan blijft uw kind lid van NFC en bestaat er een volledige contributieverplichting voor het komend seizoen. 

We are now putting together the provisional youth teams for next season. In case your child will NOT continue playing football at NFC next season, please inform us as soon as possible at jeugd@NFC.nl. If a membership has not been cancelled by 30 June, your child will remain a member of NFC and you will have a full membership obligation for the coming season.


Teams

Klik op de links voor informatie over elk team. / Click on the links for information on each team.

Mini's    JO8-1     JO8-2     JO9-1     JO9-2     JO10-1     JO10-2     JO10-3     JO11-1     JO11-2     JO11-3

JO12-1     JO13-1    JO13-2     MO13-1      MO15-1      JO17-1 zat      JO17-1 zon      JO17-2 zon      


Training

Klik hier voor het trainingsschema.Click here for the training schedule.

Klik hier voor een overzicht van de jeugdtrainers.Click here for an overview of the youth trainers. 


NFC Jeugd commissie / NFC Youth committee

Klik hier voor informatie over de NFC Jeugd commissie.

Click here for information on the NFC Youth committee.